Ústní roušky / bavlněné ústenky

Před nasazením roušky si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.
Roušku si vyměňte vždy když zvlhne - vlhká rouška ztrácí své filtrační vlastnosti.
Nedotýkejte se zevního povrchu roušky, může být kontaminován kapénkami, které na ní ulpěly z okolí.
Jak prát roušku? Použitou roušku vyperte na 90 °C anebo ji nechte vyvařit 5 minut v hrnci s vodou. Následně ještě vlhkou roušku přežehlíme.