Co je to GOTS certifikát? A proč si ho při nákupu oblečení začít všímat?

16.06.2021

Když se zamyslíte nad výrobou oděvů z bavlny, zjistíte, že je s ní spojena poměrně velká zátěž životního prostředí. Textilní průmysl je náročný na spotřebu vody, využívají se v něm chemikálie a ani pěstování bavlníku se neobejde bez hnojiv. I proto vznikla GOTS certifikace. Co si pod touto zkratkou představit?

Textilní průmysl je jedním z největších znečišťovatelů životního prostředí

Při nákupu oblečení asi málokoho napadne, co všechno se za jeho náročnou výrobou skrývá. Je to nejen ničení přírody, vody, vzduchu, ale také práce dětí a mnohdy špatné pracovní podmínky těch, kteří se přímo podílejí na šití oděvů. Textilní průmysl má na triku i emise skleníkových plynů a v přírodě zanechává poměrně velkou ekologickou stopu. Přitom jen pouhé 1 % všech textilií, jež se na světě vyrobí, je také dále recyklováno. Z toho je patrné, jak negativně oděvy ovlivňují prostředí, ve kterém žijeme. Bohužel je to smutná pravda. Naštěstí se začíná blýskat na lepší časy, což ostatně potvrzuje právě GOTS certifikát.

Ekologická textilní výroba hraje prim

V současné době je proto stále větší tlak na ekologičtější výrobu, a to zejména v oblasti textilního průmyslu. Cílem je dodržování fair trade požadavků, jež začínají osivem, pokračují pěstováním bavlny až po sklizeň a finální výrobek, jímž je hotový oděv. Pokud je textil označený certifikátem GOTS, znamená to, že splňuje přísná pravidla a je vyrobený z organických vláken:

  • jež se nesetkala s umělými hnojivy, toxickými barvivy ani jinými chemikáliemi,
  • na pěstování nebyla použita geneticky upravená semena,
  • během celého procesu jejich výroby byly dodržovány sociální pracovní podmínky na základě Mezinárodní organizace práce a OSN.

Z tohoto důvodu se jedná o bavlnu, jež je veskrze přírodní a zdraví neškodná. Zákazník tak má jistotu, že nakupuje zboží, které je šetrné k přírodě a jež přispívá k ochraně vody i vzduchu a lepším pracovním podmínkám textilních dělníků.

Jak probíhá ekologické zpracování vláken?

Aby textil získal certifikát GOTS (Global Organic Textile Standard), musí být organická vlákna, z nichž je vyrobený, po celou dobu výroby oddělena od běžných produktů z neorganických vláken. Veškeré chemikálie, jež se používají, musejí splňovat přísné požadavky na toxicitu a biologickou odbouratelnost. Producenti, chtějí-li používat certifikát GOTS, se řídí politikou ochrany životního prostředí, která však v sobě zahrnuje také zákaz dětské práce, ochranu před diskriminací i zákaz nehumánního zacházení s pracovníky. Oblečení s certifikátem GOTS je tak výrazem ohleduplnosti k lidem i k prostředí, ve kterém se pohybují.

GOTS a jeho stupně

  • Certifikát GOTS existuje ve dvou stupních. Ten první, označený jako „organický neboli bio“, musí obsahovat minimálně 95 % organických vláken. Zbylých 5 % je určeno pro příměsi v podobě anorganických přírodních nebo syntetických vláken, jako je například elastan (lycra). Ten se používá hlavně pro lepší poddajnost bavlněných úpletů na výrobu spodního prádla a sportovního oblečení.
  • Druhý stupeň musí obsahovat minimálně 70 % organických vláken, přičemž zbylých 30 % může být anorganických a z toho jen 10 % syntetických. Bývá označen jako „vyrobený z x % organických látek“.

Příště, až si budete kupovat bavlněné tričko, zkuste se schválně podívat, jestli disponuje certifikátem GOTS. Pokud ano a vy si ho koupíte, přispějete svým malým dílem k tomu, abychom měli lepší přírodu. Je to minimum, co můžete udělat. Ale ve skutečnosti je to velký pokrok v ochraně životního prostředí.